Područna privredna komora Banja Luka u saradnji sa ABC Projektom iz Banja Luke organizuje seminar: Upravljanje bezbjednošću hrane – Izmjene standarda „IFS FOOD V 6.1.“

Seminar će se održati 15.06.2018. godine (petak) u vremenu od 10.00 do 13.00 časova.

Cilj seminara je da se osobe koje rade na sistemima upravljanja kvalitetom i bezbjednošću hrane upoznaju sa zahtjevima i izmjenama standarda „IFS Food V 6.1.“ .

Seminar je namijenjen privrednim subjektima i pojedincima koji se bave proizvodnjom, pakovanjem i prometom hrane, osoblju koje ima zaduženje u privrednom subjektu za kontrolu dobavljača prehrambenih proizvoda kao i osobama koje rade u maloprodajnim trgovačkim lancima i koje su zadužene za kontrolisanje dobavljača robnih marki.

U prilogu više informacija:

http://www.bl.komorars.ba/sr/blog/posts/organizacija-seminara-na-temu-upravljanje-bezbjednoscu-hrane—izmjene-standarda-ifs-food-v-61

Organizacija seminara na temu „Upravljanje bezbjednošću hrane – Izmjene standarda IFS FOOD V 6.1.“