Poštovani,  pozivamo sve zainteresovane da uzmu učešće  na 1. Regionalnom savetovanju ”CHEMICALS  2019” ODRŽIVO UPRAVLJANJE HEMIKALIJAMA   19. i 20  novembar  2019. godine,  konferncijska sala Hotela „Sheraton“, Novi Sad

TEME  SAVETOVANJA

·  Bezbedno upravljanje hemikalijama u R Srbiji

·  Implementacija zakonske regulative

·  Elektronski registar hemikalija

·  Bezbednost i zdravlje pri upotrebi hemikalija na radnom mestu

·  Nove tehnologije u proizvodnji hemikalija i hemijskih proizvoda

·  Uticaj hemikalija na životnu sredinu i zdravlje ljudi

·  Upravljanje rizikom  od hemikalija i hemijskih proizvoda

·  Pravilna primena  bocidnih proizvoda

·  Alternativa  za  bezbednije korišćenje hemikalja

·  Uticaj hemikalija  u poljoprivrednoj i prehrambenoj proizvodnji

·  Podizanje ekološke svesti i informisanje o bezbednom upravljanju hemikalijama

·  Upravljanje i odlaganje  PCB  jedinjenja

·  Zelena hemija i alternativna tehnološka rešenja

·  Tretman opasnog otpada

·  Transport  hemikalija i ADR  oprema

·  Primena nacionalnog Pravilnika  o klasifikaciji, pakovanju,obeležavanju  i oglašavanju hemikalije

VAŽNI  DATUMI

 Rok za dostavljanje  tema radova, prezentacija, postera  do 25. septembra 2019.

 Rok za dostavljanje radova  za štampanje  u Zbornik radova i prezentacija  za CD  do 25. oktobra 2019

Prijave slati na mail: ljiljana.tanasijevic.komora@gmail.com

 

Dokumenti za preuzimanje:

PRIJAVA.docx
POZIV.pdf

”CHEMICALS 2019” ODRŽIVO UPRAVLJANJE HEMIKALIJAMA