Iako nema dokaza da se COVID-19 može prenositi hranom, mjere javnog zdravlja koje su sprovedene kako bi se ograničilo širenje koronavirusa na ljude uticale su na lance snabdjevanja hranom, trgovinu i obrasce kupovine potrošača. Proizvođači hrane, prerađivači hrane, potrošači i nadležni organi za bezbjednost hrane izvršili su neophodna prilagođavanja, od kojih su neka relevantna za kontrolu i upravljanje bezbjednošću hrane.

Pored bezbjednosti hrane, pandemija COVID-19 podigla je svijest i zabrinutost zbog potencijalnih opasnosti koje mogu uticati na ljude, životinje i životnu sredinu, što je dovelo do ponovnog fokusiranja na pristup ‘One Health’ i potrebe za saradnjom između javnog zdravlja, poljoprivrede, veterine i okoliša.

U tom cilju, putem vebinara, zajednički FAO-WHO razmjenjuju informacije i iskustva o tome kako je pandemija COVID-19 uticala na stavove o upravljanju bezbjednosti i kontroli hrane. Na njima stručnjaci sa više zainteresovanih strana sagledavaju mogućnosti i izazove iz različitih perspektiva i omogućuju razmjenu naučenih lekcija.

Pandemija COVID-19 je donijela poremećaj bez presjedana u svim aspektima našeg života – kako živimo, radimo, kupujemo i jedemo i stvorila nove izazove za svaki dio lanca vrijednosti poljoprivredne hrane. Na linkovima ispod su:

Kontrola i upravljanje bezbjednošću hrane u vremenu COVID-19