Dana 22.12.2020. godine, članovi našeg Udruženja, zajedno sa učenicima gimnazije i studentima PMF-a, su posjetili EFT – Rudnik i Termoelektranu Stanari d.o.o. koja se bavi trgovinom i investicijama u energetskom sektoru, posebno u zapadnoj, srednjoj ijugoistočnoj Evropi. Kroz trgovinu, ulaganja u nove energetske proizvodne pogone i izgradnju novih prenosnih kapaciteta, EFT predvodi razvoj tržišta električne energije u jugoistočnoj Evropi. Bitna stavka je da EFT pridaje veliku važnost i brigu o zaštiti okoline i da emisija zagađujućih materijala ne prelazi granice propisanih vrijednosti. Posjeta je realizovana u sklopu RAISESEE projekta.

Članovi UITRS-a u EFT – Rudnik i Termoelektrana Stanari