Izašao prvi broj našeg časopisa “Informator”

„Informator“ je časopis Udruženja inženjera tehnologije Republike Srpske koji će objavljivati autorske priloge i informacije vezane za tehnologiju, inženjerstvo, industriju, hemiju, rudarstvo, laboratorijsku praksu, kontrolu kvaliteta i sličan materijal vezan za struku. Osim toga, u našem časopisu zainteresovane firme i organizacije

FAO publikacija o uticaju klimatskih promjena na bezbjednost hrane

Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (Food and Agriculture Organization of the United Nations – FAO) objavila je dokument pod nazivom „Climate change: Unpacking the burden on food safety“. Klimatske promjene uzrokuju nenadoknadivu štetu našem ekosistemu. Porast temperature, zagrijavanje

Članovi UITRS-a u EFT – Rudnik i Termoelektrana Stanari

Dana 22.12.2020. godine, članovi našeg Udruženja, zajedno sa učenicima gimnazije i studentima PMF-a, su posjetili EFT – Rudnik i Termoelektranu Stanari d.o.o. koja se bavi trgovinom i investicijama u energetskom sektoru, posebno u zapadnoj, srednjoj ijugoistočnoj Evropi. Kroz trgovinu, ulaganja

Kontrola i upravljanje bezbjednošću hrane u vremenu COVID-19

Iako nema dokaza da se COVID-19 može prenositi hranom, mjere javnog zdravlja koje su sprovedene kako bi se ograničilo širenje koronavirusa na ljude uticale su na lance snabdjevanja hranom, trgovinu i obrasce kupovine potrošača. Proizvođači hrane, prerađivači hrane, potrošači i

Kontrolna tabla prehrambenih sistema je novi alat za informisanje o boljim prehrambenim politikama

Kontrolna tabla prehrambenih sistema objedinjuje postojeće podatke iz javnih i privatnih izvora kako bi pomogla donosiocima odluka da razumiju svoje prehrambene sisteme, identifikuju svoje poluge promjene i odluče koje treba povući. Kako postoji rasprostranjeno mišljenje da su naši prehrambeni sistemi neodrživi, identifikovanje načina za njihovo mijenjanje i poboljšanje je teško. Prehrambeni sistemi su složeni i nude mnoge ulazne tačke za promjene. Pored toga, čak i kada su mjere identifikovane, često im nedostaje javno

COVID-19 I BEZBJEDNOST HRANE: SMJERNICE ZA KOMPANIJE U PREHRAMBENOM SEKTORU

Pandemija uzrokovana koronavirusom (COVID-19) ima značajan uticaj na prehrambeni sektor. Da bi se sačuvalo povjerenje potrošača da će im hrana biti bezbjedna i dostupna neophodno je obezbjediti nesmetano kretanje hrane duž prehrambenog lanca.Jedan od bitnih preduslova za uspješno prevladavanje pandemije

FAO: 10 STVARI KOJE SUBJEKTI U POSLOVANJU SA HRANOM TREBAJU DA ZNAJU O BEZBJEDNOSTI HRANE I COVID-19

Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO) na različite načine učestvuje u odgovoru na pandemiju COVID-19.FAO, između ostalog, pruža zemljama savjete o politikama iz svoje nadležnosti te priprema i dijeli smjernice

JUBILARNA 10. SKUPŠTINA UDRUŽENJA

Godišnja, jubilarna 10. skupština Udruženja održana je 07.11.2020. godine u amfiteatru Tehnološkog fakulteta i prisustvovali su joj članovi užeg rukovodstva i kolege koji su ove godine učestvovali u aktivnostima Udruženja. Masovinije prisustvo skupštini nije ohrabrivano zbog epidemioloških mjera koje su

RAISESEE PROJEKAT: Posjeta fabrici za reciklažu PET materijala “Omorika reciklaža” d.o.o. Doboj

Članovi Udruženja inženjera tehnologije Republike Srpske, kao učesnici RAISESEE projekta, uspješno su organizovali posjetu u jednu od prvih fabrika za reciklažu PET ambalaže osnovanih u Bosni i Hercegovini. Iako se primijeti širenje ove vrste djelatnosti i od strane drugih kompanija,

OBAVJEŠTENJE

Nakon izbijanja bolesti COVID-19 došlo je do potrebe za ograničavanjem putovanja. Mnoge države i gradovi uvele su strategije za suzbijanje širenja zaraze i ograničenja putovanja kao što su zatvaranja granica, otkazivanja letova i zdravstvene provjere. Kao rezultat toga otkazujemo planiranu